Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 19 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Wincenty, Wodzisław, Marcin, Rufin

LX sesja Rady Miasta

26.05.2023

LX sesja Rady Miasta

26 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła.

W związku z tym, iż Pan Mirosław Fus i Pan Zbigniew Kuczyński zrzekli się mandatu radnego, w dniu 21 maja w okręgach wyborczych numer 4 i 6 przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miasta. Nowymi radnymi zostali: Katarzyna Żurawska (okręg wyborczy numer 4) i Kazimiera Małka (okręg wyborczy numer 6). Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego.

W dalszej części obrad Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach. Rada Miasta przyjęła informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2022 rok oraz sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok. Wprowadzono także zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023, umożliwiające m.in. przeprowadzenie modernizacji oświetlenia miasta o wartości ponad 10 mln zł. Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne. Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Tomaszów Lubelski zadań własnych Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wersja do druku Generuj PDF
---