Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 19 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Wincenty, Wodzisław, Marcin, Rufin

Spotkanie w filii UTW

24.10.2016

Spotkanie w filii UTW

      6 października w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych zorganizowane przez LUTW Filia w Tomaszowie Lubelskim.

      Obok licznej grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz miasta Wojciech Żukowski, Irena Łasocha - kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lub., Katarzyna Kyć - dyr. PCPR, Mirosław Tereszczuk - prezes TTR, lekarz Anna Tur i Andrzej Walczak z ramienia Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta Forum Samorządowe, Adam Skorniewski - kierownik MOPS, delegacja Filii Biblioteki Pedagogicznej, przedstawiciele organizacji i związków kombatanckich. Kierownik Filii UTW Jadwiga Skawińska po powitaniu gości i słuchaczy UTW nawiązała do idei, założeń i zadań Uniwersytetu powstałego w Tomaszowie w 2001 r., zarysowała kierunki i formy prowadzonych działań, współpracę z samorządami miasta i powiatu oraz uzyskiwane wielostronne efekty aktywności słuchaczy, a w tym korzyści intelektualne i dorobek powstały w minionym 15-leciu istnienia UTW. Kierownik Filii przy tej okazji złożyła serdeczne podziękowania przedstawicielom organizacji i instytucji współpracujących i wspierających UTW. Z kolei kierownik MOPS, Adam Skorniewski, przedstawił treściwie sprawozdanie z przeprowadzonego kursu komputerowego zorganizowanego dla studentów UTW a opartego o założenia certyfikatu E-Citizen-ECDL Euro-pean Computer Driving Licence. Zajęcie zorganizowane w oparciu o potrzeby słuchaczy prowadził Adam Skorniewski od jesieni. 2015 roku do maja 2016 r. w pracowni komputerowej tut. Gimnazjum. Spotkanie stało się okazją do podsumowania kursu, złożenia podziękowań organizatorom i prowadzącym - Adamowi Skorniewskiemu i Marcie Sawickiej-Łabie oraz wręczenia dyplomów ukończenia szkolenia komputerowego słuchaczom UTW: Jadwidze Skawińskiej, Janinie Borkowicz, Krystynie Cyc, Jolancie Charachajczuk, Marii Gorał, Barbarze Krawczyk, Zofii Polańskiej, Tadeuszowi Przybyłe, Krystynie Ściborskiej, Urszuli Szałapskiej-Kochanowskiej i Marii Wiśniewskiej.

      W toku spotkania wystąpiła Danuta Kogut, która nawiązała do zasadniczego tematu zebrania, jako uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Seniorów w Warszawie, przekazując zasadnicze zagadnienia zawarte w programie tego zgromadzenia, przy czym podkreśliła szczególną rolę osób starszych w społeczeństwie i palącą potrzebę wyzwolenia ich wszechstronnej aktywności.

      W części artystycznej 'spotkania wystąpiła młodzież z ZS nr 2 przygotowana pod kierunkiem Ireny Malec, która popisowo zaprezentowała inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka". Po serdecznym przyjęciu przez uczestników zebrania występu i wręczeniu młodym artystom i autorce adaptacji podziękowań, kilkunastoosobowa grupa słuchaczy UTW przedstawiła bogaty repertuar piosenek, utworów poetyckich oraz satyrycznych w wykonaniu solowym i zbiorowym. Retrospektywne, liryczne, głęboko refleksyjne recytacje, nie pozbawione wątków moralnych, w tym autorstwa samych seniorów, z licznymi wątkami miłosnymi, o aurze jesieni, często z nutkami autoironii i o charakterze „duszoszczypatielnych" - skłaniały do wspomnień, do uśmiechu, budowały nici integracji oraz stwarzały miłą atmosferę serdeczności i zrozumienia. W finale spotkania wspólnie wykonano piosenkę „Jarzębina" oraz hymn seniorów a malowane sercem słowa Zofii Dydy o miłości i rozstaniu stanowiły naturalne zamknięcie występu słuchaczy UTW.

      Wyrazem uznania dla Zofii Dydy, Janiny Borysowskiej i Marii Cichoń za wykazane zaangażowanie, kreatywną postawę było uhonorowanie dyplomami wręczonymi przez burmistrza miasta, który podziękował seniorom za wykazaną inicjatywę w zorganizowaniu obchodów Międzynarodowego Dnia Seniorów, stanowiących prawdziwą ucztę duchową i ważny element integracyjny nie tylko społeczności UTW, ale i wszystkich uczestników zebrania. Burmistrz, kończąc swe wystąpienie, zaprosił słuchaczy UTW i gości zebrania do udziału w uroczystościach 395 rocznicy nadania miastu prawa miejskiego, a w tym także na koncert artystów z Wiednia w dniu 9 października.

Wojciech Dziedzic

Wersja do druku Generuj PDF
---