Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 19 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Wincenty, Wodzisław, Marcin, Rufin

Emp@tia

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.  Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.
Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i  ewentualnie o nie zawnioskować.
Informacje te mogą Państwo znaleźć w zakładce pomoc społeczna, rodzina, orzekanie o niepełnosprawności, świadczenia w UE
W gminach, które zostały wskazane w Wykazie instytucji, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

W module eWnioski jest możliwość wypełnienia następujących wniosków:

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

 • PS-2 to Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

 • PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Opieka nad dzieckiem do lat 3:

 • RKZ_1 to Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

 • RKZ_2 to Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

 • RKZ_3 to Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Karta Dużej Rodziny:

 • KDR to Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

 • SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 • SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

 • SR-7 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Fundusz Alimentacyjny

 • FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • FA-2 to Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian prawnych możliwe będzie skorzystanie ze znacząco szerszej puli wniosków elektronicznych, a w szczególności wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych.

Opracowano na podstawie materiałów ze strony: Strona domowa

---