Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny obchodzą: Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

Budżet Obywatelski Miasta Tomaszów Lubelski - 2019

04.02.2021

Budżet Obywatelski Tomaszowa Lubelskiego 2019 - lista projektów zatwierdzonych do głosowania

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które będą poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski w 2019 r.

Głosowanie rozpocznie się 1 marca i trwać będzie do 1 kwietnia 2019 r.

Głosować będzie można:

  • za pośrednictwem specjalnej platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniach głosowania,
  • tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w punkcie głosowania - sekretariat Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, p. 23,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.
BUDŻET OBYWATELSKI 2019
  Dane wnioskodawcy Tytuł zadania Streszczenie wniosku Szacowany koszt
 1  Wojciech
Ulański
Miasto przyjazne pszczołom i innym owadom pożytecznym Utworzenie na terenie miasta miejsca przyjaznego pszczołom. Zasadzenie drzew i krzewów, usytuowanie tablic informacyjnych, oraz pasieki edukacyjnej. Stworzenie oferty edukacyjnej dla przedszkoli i szkół na terenie miasta Tomaszów Lubelski  50 000,00 zł 
 2 Józef
Mazur
Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Południe ul. Al. Południowa Montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych, rekultywacja terenu wokół placu zabaw z wyposażeniem w ławki, kosze na śmieci, nasadzenie drzew, krzewów 50 000,00 zł
 3 Waldemar
Kołcun
Wypożyczalnia łyżworolek dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego przy torze wrotkarskim Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do uprawiania jazdy szybkiej na wrotkach. Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby non profit przy torze wrotkarskim na terenie OSiR 50 000,00 zł
 4 Agata
Zakrzewska
Tomaszowskie smaki Utworzenie pracowni kulinarnej w Tomaszowskim Domu Kultury oraz organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w Parku Miejskim przez Koło Gospodyń Miejskich "Lejdis" 50 000,00 zł
 5 Bartłomiej
Drabik
Dofinansowanie działalności koncertowej i edukacyjnej Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim Organizowanie licznych koncertów i warsztatów muzycznych dla mieszkańców miasta, które będą całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne. Kultywowanie tradycji orkiestry dętej wśród społeczności miejskiej 50 000,00 zł
 6 Małgorzata
Kendziera
Remont parkingu przy ul. Papieża Jana Pawła II Remont parkingu dla postoju samochodów osobowych poprzez wymianę istniejącej nawierzchni 50 000,00 zł
 7 Janina
Krawczyk
Seniorzy mieszkańcom miasta Organizacja czasu wolnego i integracja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację szeregu imprez kulturalnych połączonych z profilaktyką raka piersi 20 400,00 zł
 8 Swietłana
Karczewska-Lipowicz
TU jest moje miejsce,
TU jest mój drugi dom
Dostarczenie usług kulturalnych dla mieszkańców miasta, które będą satysfakcjonowały współmieszkańców poprzez organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia "Sentymentalna Podróż z Harmonią przez 15 lat". Zakup sprzętu scenicznego, pełne wyposażenie sali chórowej 50 000,00 zł
 9 Magdalena
Kuczyńska
Akademia piłkarska malucha w Tomaszowie Lubelskim Realizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Tomaszowa Lubelskiego 50 000,00 zł

 


 

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski zaprasza mieszkańców miasta do składania propozycji projektów
w
 ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski 2019

 

Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/423/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 2018 r. można złożyć się w terminie od 14.12.2018 r. do 14.01.2019 r.:

  • listownie na adres Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”,
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”
  • elektronicznie na adres e-mail umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl w formie skanów oryginalnych podpisanych dokumentów.

 

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 2019

Załącznik Nr 1 do zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 2019 - Lista osób zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski popierających propozycję projektu

Załącznik Nr 2 do zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 2019 - Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik Nr 2 do zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 2019 - Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Wersja do druku Generuj PDF
---