Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny obchodzą: Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

LVI sesja Rady Miasta

03.02.2023

LVI sesja Rady Miasta

3 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami.

Podczas obrad LVI sesji radni przyjęli zmianę uchwały nr IV/33/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie dożywiania” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Podwyższono także kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwały w następujących sprawach: przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego; przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego; wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

Radni przyjęli także zmianę uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz zmianę uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023. Rada Miasta przyjęła również Gminny Programu Opieki Nad Zabytkami miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 – 2026 oraz roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok. Przyjęto także uchwałę w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Wersja do druku Generuj PDF
---