Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 29 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Informacja dla wyborców z Okręgu Nr 4 i 6

02.05.2023

INFORMACJA DLA WYBORCÓW Z OKRĘGU NR 4 i NR 6

dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Tomaszów Lubelski zarządzanych na dzień 21 maja 2023 roku

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

style="margin-bottom:0px"

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu II (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, nr tel. 84 639 47 03) – najpóźniej do dnia 8 maja 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 16 maja 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski najpóźniej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 53 – do dnia 12 maja 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu

21 maja 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

BURMISTRZ MIASTA
(-)

Wojciech Żukowski

Pobierz skan informacji - Pobierz skan informacji

Wersja do druku Generuj PDF
---