Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 29 lutego 2024 r.
Imieniny obchodzą: Lech, Lutomir

Gaudeamus w UTW

10.11.2016

Gaudeamus w UTW

      20 października do wielu uczelni wyższych w kraju dołączyła Filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście, inaugurując nowy rok akademicki 2016/2017.

      Uroczystości zapoczątkował występ chóru „Camerata", który pod batutą Mariana Gumieli wykonał pieśń Gaude Mater Polonia, po czym kierownik tomaszowskiego uniwersytetu, Jadwiga Skawińska, w oficjalnym wystąpieniu nawiązała do liczącej sobie już szesnaście lat tradycji uczelni i powitała przybyłych gości: burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, Andrzeja Walczaka prezesa Tomaszowskiej Akcji Wyborczej, Krystynę Mroczek i Barbarę Zajączkowską reprezentujące Lubelski UTW, Lilię Walczak i Małgorzatę Krzaczkowską z SOSW im. Janusza Korczaka wraz z grupą uczniów, Beatę Łabę i Jolantę Kowalską, reprezentujące SP nr 3 im. dra Janusza Petera, kierownika Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Janinę Łasochę, Katarzynę Kyć - dyrektor PCPR, Dariusza Krecha dyrektora TDK, Marię Kozyrę kierownika Zespołu Teatralnego przy TDK, s. dr Bernadetę Lipian, chór „Camerata" i słuchaczy UTW. Następnie w programie inauguracji roku akademickiego UTW znalazł się występ artystyczny wychowanków SOSW ph. „Wiwat starość", owacyjnie przyjęty przez uczestników spotkania - za zaprezentowany poziom wykonania i tematykę, wyjątkowo bliską problematyce życia seniorów. Młodzież została nagrodzona przez seniorów słodyczami, a kierownik UTW dyplomami uhonorowała ich opiekunów.

      Inauguracja roku akademickiego stała się okazją do wręczenia dyplomów i przyznania tytułów - „Aktywnego studenta 2016" - słuchaczom: Marii Garbarz, Janowi Kuśmierczukowi i Jadwidze Karpowicz - jako wyrazu uznania za szczególną kreatywność, aktywność i zaangażowanie w działalności Filii UTW. Z kolei studentki: Urszula Szałapska, Irena Rechulicz i Halina Malec podzieliły się bardzo osobistymi refleksjami i wspomnieniami, oceniając wyłącznie w samych superlatywach działalność UTW, eksponując przy tym w wypowiedziach bogate formy organizowanej aktywności, możliwości samorealizacji, wzbogacenia wiedzy i umiejętności, poznawania ludzi, uczestnictwa w interesujących przedsięwzięciach, wykładach wycieczkach, zajęciach chóru i kabaretu, utrwalania wspomnień i przeżyć na łamach „Tu i Teraz", wyjazdach na spektakle teatralne, wielostronnych kontaktach ze słuchaczami i młodym pokoleniem. Występujący w podsumowaniu studenci stwierdzili, że UTW to szczęśliwy rozdział w ich życiu, wyjątkowe lekarstwo na samotność, jak również okazja do osobistego rozwoju każdego, nadająca nowy sens egzystencji po przejściach życiowych, możliwość uzewnętrznienia ukrytych talentów i umiejętności, których dotąd nie udało się ujawnić. Zwracano także uwagę, że z przynależności do UTW i uprawiania form aktywności, proponowanych w UTW, studenci czerpią na co dzień radość i energię. Wiele słów uznania i podziwu dla całej społeczności słuchaczy Filii UTW i operatywnego jej kierownictwa, skierowali goście spotkania - na ręce Zarządu Słuchaczy i w osobistym zwrocie do szefowej - Jadwigi Skawińskiej. W wystąpieniach gości z LUTW, SOSW, burmistrza miasta, s. B. Lipian, a także A. Walczaka, reprezentującego starostę tomaszowskiego i in., podnoszono wielokierunkowość programu, realizowanego w ramach działalności UTW, dzięki czemu studenci seniorzy mają wyjątkowo szerokie możliwości wybrania czegoś interesującego dla siebie. Punktowano przy tym szerokie kontakty i współpracę z tomaszowskimi szkołami, co odbywa się z obopólnymi korzyściami - dla młodzieży i seniorów. Zasłużone pochwały zebrał zarząd UTW i kierownictwo za pomysłowość, konsekwencję w działaniach i stałe rozwijanie form uprawianej aktywności, co szczególnie daje się zauważyć, jeśli prześledzimy początkowe i obecne lata UTW. Eksponowano również ścisłe związki i efekty współdziałania tomaszowskiego Uniwersytetu z samorządem miasta i powiatu, bogatą działalność artystyczną, jak i bezpośrednie korzyści oraz inne wartości nie do przecenienia, płynące z przynależności seniorów do UTW. Wyrazom uznania towarzyszyły życzenia dalszej owocnej współpracy oraz osiągnięcia efektów, godnych oczekiwań w nowym roku akademickim. W tym tonie, m.in. pozostawał list odczytany przez kierownika ZUS. Za złożone życzenia podziękowała serdecznie kierownik UTW, J. Skawińska, po czym chór „Camerata" wykonał okazjonalną pieśń studencką „Gaudeamus igitur", nagrodzoną gromkimi brawami słuchaczy oraz podziękowaniami dla chórzystów i dyrygenta. Uroczystość inauguracyjną roku akademiekiego 2016/2017 w Filii LUTW zwieńczył wykład Danuty Kogut, pt. „Starzenie się a satysfakcja z życia emerytów w Niemczech i Polsce".

Wojciech Dziedzic

źródło: Rewizje Tomaszowskie

Wersja do druku Generuj PDF
---