Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą: Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

Inauguracja w UTW

29.11.2018

Inauguracja w UTW

     17 października w tomaszowskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019. Uroczystości związane z tym świętem zapoczątkował występ chóru Camerata pod kierownictwem Piotra Giski, który wykonał hymn „Gaude Mater Polonia”, po czym kierownik filii, Jadwiga Skawińska powitała gości: burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, wicestarostę Jerzego Wereszczaka, dr Izabelę Pietras, rektora LUW wraz z przedstawicielem samorządu słuchaczy Haliną Oleksy, prezesem zarządu UTW w Zamościu Haliną Caban, posłem Sławomirem Zawiślakiem, grupą radnych Rady Miasta i Rady Powiatu, dyr. filii BP Elżbietą Rafalską, dyr. MBP Jackiem Pawłuckim, dyr. TDK Dariuszem Krechem, Katarzyną Kyć z PCPR, Anną TUR i Andrzejem Walczakiem – AW ZT, dyr. MOPS Adamem Skorniewskim oraz słuchaczy Uniwersytetu.

     Z kolei kier. tomaszowskiego UTW nawiązała do 18 rocznicy rozpoczęcia działalności oraz do szeregu pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w jakości życia polskiego społeczeństwa, a w tym także grupy seniorów, którzy uzyskali nowe możliwości samorealizacji w wielu dziedzinach życia, a w tym poprzez uczestnictwo w ramach programu działalności prowadzonej przez UTW.

     Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom seniorów, a możliwe są dzięki realnemu wspieraniu udzielanemu UTW m.in. przez samorząd miasta reprezentowany przez burmistrza Wojciecha Żukowskiego, Ryszarda Koprowskiego, Jacka Pawłuckiego, Mirosława Fusa, którzy wielokrotnie angażowali się w różnych formach na rzecz słuchaczy UTW i za co otrzymali podziękowania.

     Kierownik filii UTW skierowała także podziękowania na ręce posłów Sławomira Zawiślaka i Tomasza Zielińskiego, a także Anny Tur, Zbigniewa Skawińskiego, Danuty Kogut za wykazane ogromne zaangażowanie i aktywność w działaniach na rzecz UTW, rozwój uniwersytetu, za udział jako wykładowców, za ich pozyskiwanie, za organizowanie życia słuchaczy, zaś Wanda Dziewiczkiewicz otrzymała podziękowania za zorganizowanie zespołu małych form teatralnych. Podziękowania otrzymali także aktorzy tej grupy – Zofia Piłat, Jadwiga Grundas, Czesław Wojciechowski i Henryk Podoba.

     Z kolei zaszczytny tytuł Aktywnego Seniora otrzymali Krystyna Ściborska, Jan Kuśmierczuk, Tadeusz Przybyła, Henryk Hypiak oraz Katarzyna i Michał Stadniccy. Wraz z życzeniami dalszej kreatywnej postawy w podejmowanych przez UTW przedsięwzięciach, burmistrz miasta Wojciech Żukowski, poseł Sławomir Zawiślak oraz dr Izabela Pietras wręczyli wyróżnionym seniorom UTW dyplomy i podziękowania.

     Szczególnie serdeczne podziękowania i życzenia zostały skierowane do Marii Borysowskiej i Marii Cichoń, z których ta ostatnia, chociaż zamieszkuje w Zamościu, utrzymuje nadal więź i kontakty z UTW w Tomaszowie. Przy tej okazji kierownik filii UTW J. Skawińska zaproponowała, by ze słownictwa seniorów usunąć na trwale wyraz „problem”, zastępując go sformułowaniem „wyzwanie”, zaś hasłem słuchaczy UTW winno się stać „Ucz się, baw się i żyj”.

      Wystąpieniach oficjalnych Sławomir Zawiślak, burmistrz miasta Wojciech Żukowski, jak i goście z LUTW gratulowali słuchaczom tomaszowskiego UTW wyjątkowo bogatego programu, wielostronnej działalności i aktywności przejawianej na wielu, podejmowania wciąż nowych inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, konstatowali, że nasi seniorzy w niczym nie powinni mieć kompleksów, jako uczestnicy tak wielu wydarzeń i imprez kulturalnych, a i artystycznych, przebiegających w tak miłym klimacie i atmosferze oraz z tak bogatą ofertą programową.

     Po złożonych podziękowaniach członkom i kierownictwu UTW oraz gratulacjach z okazji inauguracji nowego roku akademickiego chór Camerata wystąpił z minikoncertem piosenek ludowych, zaś w finale występu wykonał „Gaudeamus igitur”. Spotkanie zorganizowane z okazji inauguracji nowego roku akademickiego zamknął wykład rektora LUTW dr Izabeli Pietras pt. „Rola seniora w rodzinie i społeczeństwie”.

Wojciech Dziedzic

Wersja do druku Generuj PDF
---