Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki - 22.10.2015 r.

16.11.2015

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

22 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali piętnasty, jubileuszowy rok akademicki 2015/2016.

      Uroczystość rozpoczęła się hymnem „Gaude Mater” w wykonaniu chóru „Camerata” pod dyrekcją Piotra Giski. Kierownik UTW Jadwiga Skawińska powitała zebranych gości i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wśród gości znaleźli się: poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, rektor lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, sekretarz UTW Elżbieta Misztal oraz dyrektorzy szkół, stowarzyszeń i jednostek budżetowych. Kierownik Jadwiga Skawińska przedstawiła historię powstania, działalność i cele UTW, a następnie wręczyła podziękowania kierownikom, dyrektorom jednostek oświatowych, zakładów pracy oraz stowarzyszeń wspierających działalność tomaszowskiego uniwersytetu. Stosowne podziękowania otrzymali również poseł Sławomir Zawiślak oraz burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski oraz były burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Marian Łysiak. Następnie głos zabrali, m.in.: Sławomir Zawiślak i Wojciech Żukowski. Burmistrz miasta z okazji 15. inauguracji roku akademickiego na ręce Jadwigi Skawińskiej złożył list gratulacyjny, kwiaty oraz reprodukcję mapy miasta Tomaszowa Lubelskiego z 1808 r. Uhonorowano również Zofię Dydę, byłą słuchaczkę UTW. Rektor Małgorzata Stanowska wygłosiła inauguracyjny wykład pt. „Prof. Halina Szwarc - twórczyni polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prezentujący niezwykle ciekawą biografię założycielki UTW w Polsce. Halina Szwarc w okresie II wojny światowej była wybitną agentką AK-owskiego wywiadu. Jej spektakularne działania szpiegowskie odniosły znaczący wpływ na rozwój wydarzeń wojennych 1939 - 1944, na terenie Niemiec, Austrii i okupowanej Polski. Stały się również kanwą do stworzenia opartego na faktach spektaklu teatralnego pt. „Doktor Halina”. Na zakończenie uroczystości wystąpił ponownie chór „Camerata”.

      Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 22 października 2001 roku jako filia lubelskiego UTW. Pomysłodawcą i inicjatorem był Zbigniew Skawiński, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miasta, który z ówczesnym burmistrzem Ryszardem Koprowskim i ówczesną przewodniczącą Stowarzyszenia Akcji Wyborczej Anną Tur, podjęli decyzję o założeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście. Filia UTW w Tomaszowie Lubelskim jest placówką otwartą dla wszystkich, którzy kończąc pracę zawodową, poszukują nowych form aktywności intelektualnej i kontaktów z ludźmi w podobnym wieku.

      Podstawowym celem założenia filii było przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów wynikających z wkroczenia w wiek późnej dojrzałości i zmianą w pełnieniu ról w społeczeństwie. Każdy student może uzupełniać czy aktualizować wiedzę, poznawać współczesne osiągnięcia nauki, wydobywać talenty oraz mobilizować się do aktywnego życia.

      Cykliczne wykłady są jedną z form kształcenia seniorów. Często na dobór tematów mają wpływ sami słuchacze. Inną formą edukacji są organizowane warsztaty np. komputerowe czy psychologiczne.

      Ogromną popularnością cieszą się zespoły zainteresowań: chór Camerata, kabaret „Aluzja”, Zespół Małych Form Teatralnych „Bajka”, zespół rękodzieła artystycznego, zespół literacki i turystyczny. UTW prowadzi działalność wydawniczą: wychodzi gazetka „Tu i teraz” i broszura „Ocalić od zapomnienia”. Filia posiada własną stronę internetową. Poprzez wymienione formy działalności uniwersytet dąży do systematycznego włączania seniorów do systemu kształcenia ustawicznego poprzez aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

mak

Patronat honorowy nad rokiem jubileuszowym sprawują:

  • Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski,
  • Rektor KUL,
  • Rektor Lubelskiego UTW,
  • Minister Pracy i Polityki Społecznej

Artykuł z ReWizji Tomaszowskich

Wersja do druku Generuj PDF
---