Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Artykuły


OGŁOSZENIE KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. z.m.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej Miasta, do konsultacji w sprawie „Rocznego Program Współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2023 rok” w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi dotyczące załączonego projektu programu współpracy na 2023 rok, proszę wnosić na załączonym formularzu zgłaszania opinii i uwag w terminie od 26 września do 7 października 2022 r. na adres Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

​​FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG

Wersja do druku Generuj PDF
---