Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 30 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Miejsce Przyjazne Seniorom

Wyróżniamy

miejsca przyjazne seniorom!

 

Społeczna Rada Seniorów Miasta Tomaszów Lubelski przy współpracy z Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, Wojciechem Żukowskim, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu

 

„Miejsce Przyjazne Seniorom".

Adresaci Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć instytucje i organizacje, które poprzez oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych, przyczyniają się do godnego traktowania osób starszych.

Warunki przystąpienia do Konkursu

Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organ administracji rządowej lub samorządowej. Warunkiem jest wypełnienie i złożenie do 31 sierpnia br. formularza konkursowego (do pobrania ze strony www.tomaszow-lubelski.pl, zakładka „Miejsce Przyjazne Seniorom").

Korzyści

Wyróżnione w Konkursie instytucje i organizacje otrzymają certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom" z prawem do posługiwania się tym tytułem w działaniach promocyjnych.

Szczegółowe informacje

Bliższych informacji udziela:
Przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Miasta Tomaszów Lubelski - Z. Skawiński, tel. 603 743 785,
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. Lwowska 57, tel. 084 664 39 93.

 

ZAPRASZAMY

 

PATRONAT
HONOROWY
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Wojciech Żukowski

 


      Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski zaprasza do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego głównym celem jest promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane (szczegóły).

---