Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 29 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

​W dniu 15 lutego 2023 roku Pan Poseł Tomasz Zieliński w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał Wojciechowi Żukowskiemu - Burmistrzowi Miasta symboliczny czek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki przychylności Pana Premiera i wsparciu Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego nasze miasto (jako jedno z dwóch w naszym kraju) uzyskało dofinansowanie na poziomie 70% kosztów realizacji tego zadania. Zakres robót obejmuje oprócz robót drogowych o długości ok. 900 mb., także ścieżki pieszo – rowerowe, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe oraz prace z zakresie zabruków i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

Plan realizacji przypada na 2023 i 2024 rok.


 

W dniu 25 kwietnia 2022 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Budowlano – Transportowym „DROGMOST” Spółka z o.o. z Mokre na realizację przedsięwzięcia drogowego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycja drogowa będzie realizowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim Nr 588 z dnia 8 marca 2022 roku. 

Zakres robót obejmuje II części :

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim.- km 0+000 (skrzyżowanie z droga gminną ul. Wyspiańskiego) do km 0+356 (skrzyżowanie z droga powiatową ul. Leśna). Zakres prac zakłada wykonanie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną, 3 szt. przejść dla pieszych z jednym wyniesionym, przebudowa ciągów pieszych z dojściami i strefami oczekiwania dla pieszych, zjazdami. Oświetlenie uliczne ze względu na dobry stan techniczny pozostawia się jako istniejący,
  • Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim – na podstawie Umowy Współpracy Partnerskiej z dnia 2 marca 2022 roku z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. Zakres robót obejmuje kompleksową przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogi gminnej, która obecnie usytuowana jest w jezdni.

Wartość przedsięwzięcia :

  • część I zadania współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie w kwocie 660.733,28 zł.) to  1.019.514,12 zł.,
  • część II w zakresie przebudowy sieci wodociągowej to  302.605,94 zł.

Termin realizacji przypada na koniec sierpnia bieżącego roku.

---