Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 29 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

 

 

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

 

 

      W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.

      Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt (JRP): gm. Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i m. Tomaszów Lubelski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych.

      W ramach projektu przewiduje się:

 1. Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych JRP, w tym:
 1. Modernizacją i rozbudowę systemów dziedzinowych,
 2. Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP dla planowanych e-usług,
 3. Integrację systemów dziedzinowych z EZD,
 4. Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,
 5. Modernizację i rozbudowa EZD - w tym integrację z ePUAP,
 6. Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z JRP,
 7. Zakup i wdrożenie systemów do (1) planowania i zarządzania budżetem oraz (2) obsługi rady,
 8. Dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,
 9. Uruchomienie pkt potwierdzania profilu zaufanego,
 10. Niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych jednostkach zadania od a. do j. w różnym zakresie u poszczególnych partnerów;
 1. Uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej - zadanie lidera projektu.

 

      Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego - interesantów JRP oraz ich kierownictw i pracowników.

      Projekt przewiduje rozbudowę istniejących i wdrożenie nowych systemów back-office w JRP (informatyzując procedury wewnętrze) i wdrożenie systemów udostępniających e-usługi, co umożliwi ich świadczenie. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają możliwość zdalnego załatwiania spraw, a same jednostki zostaną wyposażone w narzędzia podnoszące jakość i wydajność pracy. W rezultacie przedsięwzięcie umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców terenu objętego projektem i rozwiąże problemy zgłaszane przez pracowników i kierownictwa JRP.   

 

Przewiduje się osiągnięcie 9 482 uruchomień e-usług w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: 15.09.2016 – 31.07.2019

Wartość projektu: 6 349 569,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 397 133,65 zł.       

Wersja do druku Generuj PDF
---