Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zgodnie z Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 638 569 złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie inwestycji miejskich realizowanych w latach 2020 - 2022. Duża część tych środków zostanie wykorzystana jako pokrycie wkładu własnego naszej gminy dla inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych. Tym samym odciążą one budżet miasta w zakresie realizowanych inwestycji.


Powołana przy premierze Mateuszu Morawieckim komisja wybrała do dofinansowania projekt Miasta Tomaszów Lubelski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabór.

Kwota 1 000 000 zł. zostanie przeznaczona na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Przyjmuje się, że cała wyprodukowana energia elektryczna zostanie skonsumowana na potrzeby własne obiektów. W przypadku nadwyżki energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze w stosunku do chwilowego poboru z sieci zewnętrznej, rozliczanie energii wprowadzonej do sieci OSD odbywać się będzie na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Wszystkie zaprojektowane instalacje będą prosumenckimi mikroinstalacjami pracującymi w układzie on-grid.

Obecnie został wybrany wykonawca zadania, który w roku bieżącym dokona montażu i wprowadzenia instalacji do sieci energetycznych. Udział naszego miasta w tym przedsięwzięciu wyniesie ok. 12% wartości zadania.

---